Thanh ren mạ nhúng nóng

Mã SP:

Giá: Liên hệ

 Tiêu chuẩn (Standard): DIN
Vật liệu (Material): Thép CT3 – CT3 Steel
Mã sản phẩm
Code
Kích thước
Size
Độ dài
Length (mm)
Bước ren
Thread Pitch (mm)
HTR8 M8 3000 1.25
HTR10 M10 3000 1.5
HTR12 M12 3000 1.75

Từ khóa: