Ống Nhựa uPVC - Đạt Hòa

Mã SP:

Giá: Liên hệ

ỐNG NHỰA uPVC

Từ khóa:

Mô tả

ỐNG NHỰA uPVC HỆ INCH

ỐNG NHỰA UPVC HỆ MÉT

Lưu ý:

  • TN: Thoát nước
  • PN: Áp suất danh nghĩa, áp suất làm việc ở 200C

(Đơn vị: bar).