Ốc Xiết Cáp Hệ PG Đồng Mạ Niken IP68

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Size Dimention
Mounting Hole Dia (mm)  Min Cable Range   Max Cable Range 
PG7 12  3.5  6
PG9 16  4  8
PG11 18                                       5                                         10
PG13.5 20                                       6                                         12
PG16 22                                      10                                         14
PG19 24                                      12                                         15
PG21 27                                      13                                         18
PG25 30                                      15                                         22
PG29 36                                      18                                         25
PG36 46                                      22                                         32
PG42 54                                      30                                         38
PG48 59                                      34                                         44
PG63 71                                      42                                         54

 

Từ khóa: