Long đền Vênh - Inox 201, 304, 316

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Mã Sản Phẩm
Code
Kích thước
Size
Đường kính trong
Insize Dia  (mm)
Inox 201 Inox 304 Inox 316
S1LV6 S4LV6 S6LV6 M6 6.4
S1LV8 S4LV8 S6LV8 M8 8.4
S1LV10 S4LV10 S6LV10 M10 10.5
S1LV12 S4LV12 S6LV12 M12 13
S1LV14 S4LV14 S6LV14 M14 15
S1LV16 S4LV16 S6LV16 M16 17
S1LV18 S4LV18 S6LV18 M18 19
S1LV20 S4LV20 S6LV20 M20 21
S1LV22 S4LV22 S6LV22 M22 23
S1LV24 S4LV24 S6LV24 M24 25
S1LV27 S4LV27 S6LV27 M27 28
S1LV30 S4LV30 S6LV30 M30 31

Từ khóa: