Long đền phẳng - Inox 201, 304, 316

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Mã Sản Phẩm
Code
Kích thước
Size
Đường kính trong
Insize Dia d1 (mm)
Đường kính ngoài
Outsize Dia d2 (mm)
Độ dày
Thickness (s) mm
Inox 201 Inox 304 Inox 316
S1LP6 S4LP6 S6LP6 M6 6.4 12 1.5
S1LP6 S4LP8 S6LP8 M8 8.4 16 1.5
S1LP10 S4LP10 6SLP10 M10 10.5 20 1.5
S1LP12 S4LP12 S6LP12 M12 13 24 2
S1LP14 S4LP14 S6LP14 M14 15 28 2
S1LP16 S4LP16 S4LP16 M16 17 30 2
S1LP18 S4LP18 S6LP18 M18 19 34 2
S1LP20 S4LP20 S6LP20 M20 21 37 3
S1LP22 S4LP22 S6LP22 M22 23 39 3
S1LP24 S4LP24 S6LP24 M24 25 44 4
S1LP27 S4LP27 S6LP27 M27 28 50 4
S1LP30 S4LP30 S6LP30 M30 31 56 4

Từ khóa: