ĐINH CHÌ 4CM

Mã SP: DINH CHI 4P

Giá: Liên hệ

Bảng quy cách đinh cốp pha

Loại Đinh Chiều dài Quy cách đóng bao
Đinh 3 phân 3 cm 5kg – 10kg – 50kg
Đinh 4 phân 4 cm 5kg – 10kg – 50kg
Đinh 5 phân 5 cm 5kg – 10kg – 50kg
Đinh 6 phân 6 cm 5kg – 10kg – 50kg
Đinh 7 phân 7 cm 5kg – 10kg – 50kg
Đinh 8 phân 8 cm 5kg – 10kg – 50kg
Đinh 10 phân 10 cm 5kg – 10kg – 50kg

Từ khóa:

Thông tin bổ sung

Mã sản phẩm

DINH CHI 4P