ĐẦU COSSE TRÒN BỌC NHỰA RV

Mã SP:

Giá: Liên hệ

• Chất liệu: Đồng / Đồng Thau có phủ nhựa PVC.
• Bề mặt: Mạ thiết mờ.
• Dùng cho tiết diện cáp: 0.5-6  mm2

Từ khóa:

Mô tả

 

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH PHỔ BIẾN
RV1.25-3R Cos tròn phủ nhựa RV1.25-3RTiết diện dây sử dụng: 0.5~1.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 3mm, Quy cách: 100 cái/bịch
RV 1.25-5R

Cos tròn phủ nhựa RV 1.25-5RTiết diện dây sử dụng: 0.5~1.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 5mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 1.25 – 6R

Cos tròn phủ nhựa RV 1.25 – 6RTiết diện dây sử dụng: 0.5~1.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 6mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 1.25-8R

Cos tròn phủ nhựa RV 1.25-8RTiết diện dây sử dụng: 0.5~1.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 8mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 2-3R

Cos tròn phủ nhựa RV 2-3RTiết diện dây sử dụng: 1.5~2.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 3mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 2-4R

Cos tròn phủ nhựa RV 2-4RTiết diện dây sử dụng: 1.5~2.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 4mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 2-5R

Cos tròn phủ nhựa RV 2-5RTiết diện dây sử dụng: 1.5~2.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 5mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 2-6R

Cos tròn phủ nhựa RV 2-6RTiết diện dây sử dụng: 1.5~2.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 6mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 2-8R

Cos tròn phủ nhựa RV 2-8RTiết diện dây sử dụng: 1.5~2.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 8mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 3.5-5/ 6R

Cos tròn phủ nhựa RV 3.5-5/ 6RTiết diện dây sử dụng: 2.5~4 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 5-6mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 3.5-8R

Cos tròn phủ nhựa RV 3.5-8RTiết diện dây sử dụng: 2.5~4 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 8mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 5.5-6R

Cos tròn phủ nhựa RV 5.5-6RTiết diện dây sử dụng: 6 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 6mm, Quy cách: 100 cái/bịch

RV 5.5-8R

Cos tròn phủ nhựa RV 5.5-8RTiết diện dây sử dụng: 6 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 8mm, Quy cách: 100 cái/bịch