Đầu Cosse Đồng - Nhôm

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Code No Cable (mm²) Hole (mm)
DTL-1-10 10 8
DTL-1-16 16 8
DTL-1-25 25 8
DTL-1-35 35 10
DTL-1-50 50 10
DTL-1-70 70 12
DTL-1-95 95 12
DTL-1-120 120 14
DTL-1-150 150 14
DTL-1-185 185 16
DTL-1-240 240 16
DTL-1-300 300 16
DTL-1-400 400 14
DTL-1-500 500 16
DTL-1-630 630 20

 

Từ khóa: