ĐẦU COSSE CHỈA SV

Mã SP:

Giá: Liên hệ

• Chất liệu: Đồng / Đồng Thau có phủ nhựa PVC
• Bề mặt: Mạ thiết mờ.

Từ khóa:

Mô tả

Code No Spec Pack
SV1.25 Coss Chỉa SV 1,25 – 3 – 4
Red-Yellow-Blue-Black
100 Cái / Bịch
SV1.25-5 Coss Chỉa SV 1,25 – 5
Red-Yellow-Blue-Black
100 Cái / Bịch
SV1.25-6 Coss Chỉa SV 1,25 – 6- Red 100 Cái / Bịch
SV1.25-8 Coss Chỉa SV 1,25 – 8- Red 100 Cái / Bịch
SV1.25-10 Coss Chỉa SV 1,25 – 10- Red 100 Cái / Bịch
SV2 Coss Chỉa SV 2 – 3 – 4
Red-Yellow-Blue- Black
100 Cái / Bịch
SV2-5 Coss Chỉa SV 2 – 5
Red-Yellow-Blue- Black
100 Cái / Bịch
SV2-6 Coss Chỉa SV 2 -6-  Blue 100 Cái / Bịch
SV2-8 Coss Chỉa SV 2 -8-  Blue 100 Cái / Bịch
SV2-10 Coss Chỉa SV 2 -10-  Blue 100 Cái / Bịch
SV2-12 Coss Chỉa SV 2 -12-  Blue 100 Cái / Bịch
SV3.5-5 Coss Chỉa  SV 3.5 -5
Red-Yellow -Blue- black
100 Cái / Bịch
SV5.5-5 Coss Chỉa  SV 5.5 -5
Red-Yellow -Blue- black
100 Cái / Bịch
SV5.5-6 Cosse Chỉa  SV 5.5 – 6 -Yellow 100 Cái / Bịch
SV5.5-8 Cosse Chỉa  SV 5.5 – 8 -Yellow 100 Cái / Bịch