Đai Ốc - Inox 201, 304, 316

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Mã Sản Phẩm
Code
Kích thước
Size
Bước ren
Thread Pitch (mm)
Chiều cao
Height (mm)
Độ rộng
Thickness (mm)
Inox 201 Inox 304 Inox 316
S1EC6 S4EC6 S6EC6 M6 1 5 10
S1EC8 S4EC8 S6EC8 M8 1.25 6.5 13
S1EC10 S4EC10 S6EC10 M10 1.5 8 17
S1EC12 S4EC12 S6EC12 M12 1.75 10 19
S1EC14 S4EC14 S6EC14 M14 2 11 22
S1EC16 S4EC16 S6EC16 M16 2 13 24
S1EC18 S4EC18 S6EC18 M18 2.5 15 27
S1EC20 S4EC20 S6EC20 M20 2.5 16 30
S1EC22 S4EC22 S6EC22 M22 2.5 18 32
S1EC24 S4EC24 S6EC24 M24 3 19 34
S1EC27 S4EC27 S6EC27 M27 3 22 41
S1EC30 S4EC30 S6EC30 M30 3.5 24 45

Từ khóa: