CHỤP NHỰA V

Mã SP:

Giá: Liên hệ

  • Chất liệu: Nhựa PVC
  • Đặc tính: Mềm, cách nhiệt
  • Màu sắc: Đỏ, trắng, xanh, vàng, te.

Từ khóa:

Mô tả

    Code No                      Spec        Pack
V1.25 Chụp Coss 1,5(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V2.5 Chụp Coss 2,5(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V3.5 Chụp Coss 4,0(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V5.5 Chụp Coss 6,0(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V8 Chụp Coss 10(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V14 Chụp Coss 16(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V22 Chụp Coss 25(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V38 Chụp Coss 35(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 100 Cái / Bịch
V60 Chụp Coss 50(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 50 Cái / Bịch
V80 Chụp Coss 70(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 50 Cái / Bịch
V100 Chụp Coss 95(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 50 Cái / Bịch
V125 Chụp Coss 120(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 50 Cái / Bịch
V150 Chụp Coss 150(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 25 Cái / Bịch
V200 Chụp Coss 185(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 25 Cái / Bịch
V250 Chụp Coss 240(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 25 Cái / Bịch
V300 Chụp Coss 300(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 25 Cái / Bịch
V400 Chụp Coss 400(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 25 Cái / Bịch
V500 Chụp Coss 500(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 25 Cái / Bịch
V600 Chụp Coss 630(Red-Blue-Yellow-Black-Green) 25 Cái / Bịch