Bulong ren suốt -Inox 201, 304, 316

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Mã Sản Phẩm
Code
Kích thước
Size
Độ dài
Length (mm)
Inox 201 Inox 304 Inox 316
S1BLM6 S4BLM6 S6BLM6 M6 10-60
S1BLM8 S4BLM8 S6BLM8 M8 15-100
S1BLM10 S4BLM10 S6BLM10 M10 20-100
S1BLM12 S4BLM12 S6BLM12 M12 30-100
S1BLM14 S4BLM14 S6BLM14 M14 30-150
S1BLM16 S4BLM16 S6BLM16 M16 40-200
S1BLM18 S4BLM18 S6BLM18 M18 50-200
S1BLM20 S4BLM20 S6BLM20 M20 50-160
S1BLM22 S4BLM22 S6BLM22 M22 50-200
S1BLM24 S4BLM24 S6BLM24 M24 80-200
S1BLM27 S4BLM27 S6BLM27 M27 110-200
S1BLM30 S4BLM30 S6BLM30 M30 80-200

Từ khóa: