Điện gió Bình Thuận

Nhà máy Hansol Hố Nai

GS METROPOCITY Nhà Bè

Lọc hoá dầu Long Sơn

Cao Ốc Văn Phòng Skygate – Phú Nhuận

Cung cấp hệ thông chống sét, tiếp địa, ống luồn phụ kiện

Cảng PTSC – Vũng Tàu

Cung cấp vật tư thiết bị tiếp địa.